Povinné zmluvné a havarijné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu je stanovené zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu, ktorá bola spôsobená vedením motorového vozidla. Vodič, ktorý vedením motorového vozidla spôsobil dopravnú nehodu, nesie zodpovednosť za všetky vzniknuté škody, ktoré spôsobil. Taktiež je aj povinný vzniknuté škody nahradiť.

Uzavretím povinného zmluvného poistenia prechádza táto povinnosť na poisťovňu, ktorá vzniknuté škody tretím stranám nahradí. Toto poistenie kryje škody na zdraví a náklady pri usmrtení, škody ktoré vznikli pri poškodení, alebo zničení cudzej veci, alebo škody z ušlého zisku. Povinné zmluvné poistenie je povinný zodpovednosti za škodu je povinný uzatvoriť každý majiteľ motorového vozidla.

Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia, ktoré je určené k náhrade škôd spôsobených vodičom jeho vinou na vlastnom motorovom vozidle. Havarijné poistenie kryje škody riziko škôd, ktoré môžu vzniknúť pri dopravnej nehode, živelnej udalosti, alebo krádeži.

This entry was posted in Články. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>