Správna údržba akumulátorov je veľmi dôležitá

Všetky pravidelne používané výrobky či technické prostriedky vyžadujú určitú formu pravidelnej údržby. Automobily a ich veľmi podstatné časti ako akumulátory či batérie nie sú výnimkou, pričom práve o ich správnej údržbe by sme Vám radi niečo povedali v nasledujúcich riadkoch. Správne používanie akumulátorov začína v prvom rade ich nákupom.

Od výhodnosti nákupu sa totiž bude odvíjať aj ďalšia údržba, nakoľko v prípade niektorých neautorizovaných a neoverených typov týchto súčiastok môže byť práve údržba veľmi náročná a zároveň nákladná. My však veríme, že ste zodpovední zákazníci a o Váš automobil sa staráte so všetkou potrebnou dôkladnosťou a tú uplatňujete i pri preferovaní kvality nad prehnane nízkou cenou. Pri samotnom používaní akumulátorov by ste mali dbať na to, aby ste držali tento prístroj v suchu a čistote. Rovnako by ste mali pri každej servisnej prehliadke dať dôkladne skontrolovať hladinu elektrolytu, čiže tekutiny slúžiacej pre správne fungovanie akumulátora.

Mnoho motoristov má nepríjemný zvyk pri dlhšom čakaní vypnúť motor, avšak na vypnutie svetiel títo šoféri zabudnú. V prípade opakovaného žmýkania batérie môže nastať jej úplné vybitie, ktoré je veľmi nepríjemné a akumulátor treba potom opätovne nanovo dobíjať. Rovnako tak pokiaľ akumulátor dlhšiu dobu nepoužívate, tak je vhodné ho v určitých časových intervaloch dobíjať, aby nedošlo k vyššie spomenutému vybitiu. Veríme, že ste si z našich rád zobrali poučenie a budete sa o Vaše automobily a akumulátory skutočne dôkladne starať!

This entry was posted in Články. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>