Odťahové služby ponúkajú komplexné portfólio služieb

Kým v minulosti slúžili odťahové služby v podstate len pre odstraňovanie automobilov z miesta nehôd a tam sa ich pôsobnosť končila, tak dnes sa situácia podstatne zmenila. Vývoj trhu prinútil spoločnosti pôsobiace v rôznych odvetviach služieb rozširovať svoju ponuku a poskytovať tak komplexnejšie služby, než kedykoľvek predtým. Zákazníci už totiž neradi navštevujú pre vyriešenie svojich problémov viacero rôznych obchodov, radšej využijú jedného poskytovateľa služby a získajú všetku potrebnú pomoc. To isté platí aj pri odťahových službách – motoristi pri ich využívaní očakávajú vyšší poskytnutý komfort, o ktorý sa odťahovky aj usilujú. Dá sa očakávať, že komplexnosť ich služieb sa bude ešte viac rozširovať a rozvíjať. Na trhu si ten najväčší priestor v rámci odťahových služieb získa práve ten poskytovateľ, ktorý vo svojej ponuke dokáže skĺbiť hneď niekoľko doplnkových služieb, súvisiacich so starostlivosťou pri dopravných nehodách či poruchách vozidiel.

This entry was posted in Články. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>